Bestuur

Het dagelijks bestuur van het koor:

Voorzitter
Fer Alsemgeest
Heemwerf 14
2678 DP   De Lier
tel.: 0174-515083

2e Voorzitter
Elly Lagerwerf
Botswanastraat 39
2622 LE Delft
tel.: 015-261 8149

Secretaris
Gerda Heuchemer-Souge
Dam 36
3111 BD Schiedam,
tel.: 010 4269430

Penningmeester
Siska Buijs
Breedkapper  8
2678 DV   De Lier
tel.: 0174- 517464

Bankrekening: NL12 RABO 0336 2071 74  t.n.v. Oratoriumkoor De Lier

Bestuur

Het bestuur wordt bijgestaan door enkele commissies nl.:

  • PR/Sponsorcommissie
  • Muziekcommissie
  • Commissie voor zieken en langdurige absenten

Vraag aan het bestuur?