Het koor

De_Lier_Hoofdstraat_149
[break/] Het oratoriumkoor werd in 1915 opgericht als Christelijke Gemengde Zangvereniging “De Lofstem”.

In de loop der jaren is het koor zich meer gaan toeleggen op het uitvoeren van grotere muziekwerken. Vooral in de vijftiger jaren van de vorige eeuw heeft de toenmalige dirigent Louis van Tulder het instuderen en uitvoeren van grotere werken en oratoria sterk bevorderd en is het koor onder zijn leiding op een hoger peil gekomen. In die tijd is daarom de naam van het koor veranderd in “Christelijke Oratorium Vereniging De Lofstem”.

Het koor is er steeds weer in geslaagd om talentvolle dirigenten te contracteren onder wiens leiding op de wekelijkse repetitieavonden in een aangename sfeer gewerkt wordt aan het, waar mogelijk, verbeteren van de zangkwaliteit en het uitvoeringsniveau.
In 2011 werden de statuten en het huishoudelijk reglement aangepast: na meer dan vijftig jaar waren nogal wat artikelen dringend aan herziening toe, en werd ook de naam gewijzigd in “Oratoriumkoor De Lier”

IMG_3688[1]
[break/]

Jaarlijks wordt, in samenwerking met een orkest en vocale solisten, een concert gegeven . Het repertoire is zeer gevarieerd en bestaat uit de grote(re) koorwerken van klassiek tot meer modern, van bekend tot onbekend.  Afwisselend wordt het ene jaar een bekend werk uitgevoerd en het andere jaar een minder bekend of een modern of vernieuwend werk; het ene jaar een groot avondvullend muziekwerk en het andere jaar een programma van kleinere werken.

Het koor werkt veel samen met het begeleidingsorkest RBO Sinfonia. Dit orkest is gespecialiseerd in het begeleiden van koren en solisten.
Meer informatie over het RBO is te vinden op:
www.koorbegeleidingen.nl

Ook wordt samengewerkt met de volgende orkesten :
Ensemble Printemps , barokorkest Florilegium Musicum,
Orkest Natasja van Doesburg,
Nationaal Symfonisch Kamerorkest (NASKA)