Herdenkingsconcert 14 november 2021   

Op zondagmiddag 14 november gaven wij voor een publiek van 250 mensen een concert ter herdenking van met name de koorleden die in het achter ons liggende jaar zijn overleden. Ook was dit concert bedoeld voor allen die in de afgelopen periode op één of ander wijze met het verlies van een dierbare zijn geconfronteerd.

In De Lierenaar van 24 november stond de volgende recensie:

Oratoriumkoor De Lier, onder leiding van de enthousiaste dirigent André Cruz, verzorgde op zondag 14 november op een bijzondere plaats een bijzonder herdenkingsconcert. Tot op het laatste moment was het onduidelijk of het concert in de RK kerk wel door zou mogen gaan. Aan de noodzakelijke voorwaarden werd voldaan en de 250 bezoekers waren na afloop zeer tevreden. Voorzitter Fer Alsemgeest keek in zijn openingswoord terug op de gevolgen van het coronavirus. Ook oratoriumkoor De Lier kreeg er mee te maken. Koorlid Diny Kloppenburg – Dompeling overleed aan de gevolgen. In gedachtenis aan velen die ook het verdriet van een verlies hebben gehad, was er reden genoeg om het herdenkingsconcert te organiseren.

Chris en Britt Voskamp zongen als opening ‘Ik zal er zijn…’, het lied van Kinga Ban en Adrian Roest, ‘niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer’. Ze werden door Gulmira Issabekova op de piano begeleid.

Uit ‘The Peacemakers’ van Karl Jenkins werden door het koor vijf prachtige nummers gezongen, ondersteund door de pianiste en de organiste Misaki Matzuuchi. De teksten van o.a. Dalai Lama en Ghandi gaan over vrede, liefde en vriendschap en bovenal over de toekomst en geen oorlog meer.

‘The Lord is my Shepherd’ en ‘The Lord bless you and keep you’ van John Rutter klonken ook bekend in de oren van het publiek.

Twee stukken uit het Stabat Mater van Rheinberger werden ook ten gehore gebracht. Evenals het Lacrimosa uit het Requiem van Mozart: ‘toon hem dan, God, uw genade’. Zo ook koraal 62 uit de Mattheus Passion van Bach ‘als ik eenmaal sterven moet, blijf dan bij mij’.

Tussendoor was er tweemaal een optreden van het Haags Cantate Consort, bestaande uit twee zangeressen en drie zangers, waaronder de dirigent Cruz.

Met ‘alle zielen, rust in vrede’ van Franz Schubert en ‘hef klaagliederen aan, hul u in rouwkleding, en ween’ van Josquin des Prez (1450-1521) verzorgden zij een prachtige bijdrage.

Het koor sloot af met het In Paradisum van Fauré.

Voorzitter Fer Alsemgeest was blij en bovenal dankbaar dat het toch allemaal gelukt was. Hij bedankte de vele sponsoren, medewerkenden, gasten, koorleden en bezoekers en deed een oproep om nieuwe leden.

De gezamenlijke afsluiting met het onderstaande lied werd door iedereen ervaren als een warm afscheid.

Heer, herinner U de namen, ieder die gestorven is,

zie ons aan zoals wij kwamen uit de diepte, het verlies

van de mensen, die wij dragen op de lippen, in ons hart,

die wij missen sinds de dagen dat de dood ons huis verwart.

 

Dit concert werd mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsoren Stichting Liers Gevoel en Loswal De Bonnen,


alsmede door de overige hieronder vermelde sponsoren:

Klik op het logo om de website te zien.