Bestuur

Het bestuur van het Koor

Voorzitter

Fer Alsemgeest
Heemwerf 14
2678 DP   De Lier
tel.: 0174-515083 

Secretaris /2e Voorzitter

Elly Lagerwerf
Botswanastraat 39
2622 LE  Delft
tel.: 015-261 8149

Penningmeester

Siska Buijs
Breedkapper  8
2678 DV   De Lier
tel.: 0174- 517464

Bestuurslid

Elly van den Berg  
Rembrandtstraat  11
2678 AT   De Lier
tel: 0174 – 520532

Bankrekening: NL12 RABO 0336 2071 74  t.n.v. Oratoriumkoor De Lier

 Het bestuur wordt bijgestaan door enkele commissies nl.:

  • PR/Sponsorcommissie
  • Muziekcommissie
  • Commissie voor zieken en langdurige absenten