Donateurs

Het bestuur en dirigent van Oratoriumkoor De Lier stellen zich ten doel om tegen een redelijke toegangsprijs kwalitatief goede concerten te brengen. Dat houdt mede in dat wij bij uitvoeringen professionele orkesten en solisten inhuren. Daar hangt wel een prijskaartje aan. Aangezien wij geen subsidie meer ontvangen zijn wij geheel afhankelijk geworden van donaties en sponsoring. Om ook in de toekomst op dit niveau onze concerten te kunnen blijven geven, hebben wij de steun van donateurs hard nodig.

Wilt u meedoen om deze muziekvorm voor het Westland te behouden?
Meld u dan aan als donateur voor minimaal € 15,– per jaar. Als u donateur wordt voor € 50,– per jaar, dan bent u verzekerd van een gratis toegangskaart en een gereserveerde plaats bij onze najaarsconcerten. U kunt zich aan melden bij het bestuur of door het onderstaande formulier in te vullen.

Donateur Aanmeldformulier